Spor

Vücut ve kafa yetileri eğitimiyle birlikte eğlence de sağlayan işlerdir. Avcılık, atıcılık, binicilik, denizcilik, atletizm, basketbol, futbol, güreş, kayak, tenis, voleybol, yelken, kürek sporun çeşitli kollarıdır. Spor, eski Yunanistan'da gelişmeye başladı. O çağ eğitiminde geniş yeri olan spora büyük önem verilirdi. Dört yılda bir düzenlenen "Olimpiyat Oyunları" nda gençler birbirleriyle yarışırlardı. Eski Roma'da spora verilen önem sadece gençleri savaşa hazırlamaktı. Ortaçağ'da da aynı amaç güdülürdü. Ancak soylu kimselerin çocukları binicilik, kılıç ve av sporu yaparlardı.

Türkler, spora daha Orta Asya'da yaşadıkları çağlarda önem vermeye başlamışlardı. Avcılık, binicilik, okçuluk, güreş, koşular, ağırlık kaldırma ve atma, cirit gibi sporlar Türk boylarının yaşama gücünü tazeleyen birer gelenekti. Osmanlı İmparatorluğu çağında da at meydanları, ok meydanları, okçu ve pehlivan ocakları kuruldu. Yeniçerilerin eğitiminde geleneksel spor çalışmalarına önem verilirdi. Bugünkü anlamıyla spor, ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında başladı. Modern Olimpiyat oyunlarının düzenlenmesiyle gençler arasında spor hevesi canlandı.

Spor Çeşitleri

Sporun birçok çeşiti vardır. Bunlardan, bazıları ferdi, bazıları da toplu veya takım halinde yapılır. Futbol, basketbol, voleybol, kürek, hentbol gibi sporlar takım halinde, binicilik, yüzme, tenis, eskrim, judo, boks, güreş, avcılık gibi sporlar ise ferdi yapılır.Milletlerin her sporda aynı başarıyı gösteremedikleri, bilinen bir gerçektir. İngilizler futbolda, Amerikalılar beyzbolda, Türkler, İslavlar ise güreşte üstündür. Dünyamız aynı anda çeşitli iklim şartlarına sahip olduğu için, soğuk ülkelerde gelişen kış sporları, sıcak ülkelerde bilinmemektedir.

Bunun yanında coğrafi özellikler insanların vücut yatkınlıklarının bazı sporlarda gelişmesinde, bazılarının ise yapılmamasında büyük rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerin eğitim kuruluşları spora ve spor temaslarına çok önem vermektedirler. Okullarda çeşitli sporlar yapılır. Ayrıca sırf sporla uğraşan kulüpler bulunmaktadır. Bu kulüplerin bazıları çeşitli spor branşlarında bazıları sadece bir branşta faaliyet göstermektedir.

Kadın ve erkek yapıları arasındaki farktan dolayı, her iki cins için seçilen sporlar da farklıdır. Kadınların yaptığı bazı sporları erkekler, erkeklerin yaptığı bazı sporları ise kadınlar yapamamaktadır. Birçok spor dalı milletlerarası federasyonların denetimi ve kontrolü altındadır. Bu federasyonlarsa milletlerarası federasyonun üyesidir. Her ülkede Milletlerarası Olimpiyat Komitesine bağlı bir milli olimpiyat komitesi vardır.

Spor Ve Sağlık

Sporun her dalı insan sıhhati için faydalıdır. Fakat zaman, yaş ve ortam göz önünde bulundurularak sistemli olarak yapılan spor sağlık için faydalıdır. Spor yapmanın yaşı yoktur. Spor bedeni ve ruhi kabiliyetleri düzenli, dengeli, gayeye uygun olarak geliştirmek ve gereğinde bunlardan en iyi biçimde faydalanmak için yapılır. Spor tesis, öğretim ve eğitim, malzeme ve spor organizasyonundan ibaret olan temel faktörlerin bir arada ve beraber bulunduğu ortamda var olur ve gelişir.

Bu ortamların olmadığı ve bilgisizce yapılan sporlar sağlık için fayda yerine zarar getirir. Faydalı veya zararlı spor yoktur. Herhangi bir tür spor ferde göre faydalı da zararlı da olabilmektedir. Ferdi yapılan spor faaliyetleri kişinin karekterini meydana getirirken, takım sporları ise oyun arkadaşları ile ekipleşme ruhu ve dayanışma vasıflarını geliştirmekte, dolayısıyla sporculuk ruhu, eşitlik, beceri, nefse hakimiyet ve nezaketi bir araya getirmektedir.

Sporun Faydaları

 • Yaşam kalitenizi arttırmanıza ve geliştirmenize yardımcı olur.
 • Kalp rahatsızlığı riskini azaltır.
 • Fiziksel performansınızı geliştirir.
 • Yüksek tansiyon riskini veya ilerlemesini azaltır.
 • Kandaki iyi kolestrolu (HDL) artırır.
 • Kalp - damar dolaşımını geliştirir.
 • Kalp rezervini artırır.
 • Kalbinizin bir atımda vücuda pompaladığı kan miktarını artırır.
 • Çarpıntı riskini azaltır.
 • Endişe ve kuruntularınızı azaltır.
 • Sigarayı bırakmanıza yardımcı olur.
 • Bağırsak kanserinin gelişme riskini azaltır.
 • Stresle başa çıkmanıza yardımcı olur.
 • Zihinsel uyanıklılığınızı artırır.
 • Kilonuzu korumanıza veya kilo kaybetmenize yardımcı olur. Sadece diyet yaparak değil.